×

Acasa Moldova Maramures Muntenia si Dobrogea Banat si Crisana Transilvania Oltenia Evenimente ENGLISH
Talmaciu

Descoperirile arheologice de pe teritoriul judetului Sibiu permit încadrarea oraşului Tălmaciu în aria geografica în care s-au perindat etapele timpurii ale procesului de antropogeneza.

Cea mai veche marturie despre existenta umana pe aceste meleaguri o constituie un toporas de mâna (cioplitor) unifacial, confectionat din silex, descoperit în anul 1972 î.d.Hr. în comuna Racovita. Urme de locuire a Talmaciului în perioada paleoliticului s-au descoperit ca urmare a unei periegheze pe malul Cibinului si Sadului care au scos la iveala câteva piese apartinând paleoliticului superior.

Colonistii sasi vor fi cei care vor întemeia Talmaciul în secolul XIII, atestarea sa documentara datând de la 1265 în documentele germane si 1318 în documentele românesti. În cele mai vechi documente, precum si altele mai noi, asezarea de la confluenta Cibinului cu Sadu apare sub denumiri diferite: Tolmach, Tolmacz, Tholmacz, Tholmatsch, Thalmaez, pentru ca apoi în secolul XVI sa apara sub numele de Talmesch, în mod frecvent.

Sursa: talmaciu.ro

Talmaciu

Descoperirile arheologice de pe teritoriul judetului Sibiu permit încadrarea oraşului Tălmaciu în aria geografica în care s-au perindat etapele timpurii ale procesului de antropogeneza.

Cea mai veche marturie despre existenta umana pe aceste meleaguri o constituie un toporas de mâna (cioplitor) unifacial, confectionat din silex, descoperit în anul 1972 î.d.Hr. în comuna Racovita. Urme de locuire a Talmaciului în perioada paleoliticului s-au descoperit ca urmare a unei periegheze pe malul Cibinului si Sadului care au scos la iveala câteva piese apartinând paleoliticului superior.

Colonistii sasi vor fi cei care vor întemeia Talmaciul în secolul XIII, atestarea sa documentara datând de la 1265 în documentele germane si 1318 în documentele românesti. În cele mai vechi documente, precum si altele mai noi, asezarea de la confluenta Cibinului cu Sadu apare sub denumiri diferite: Tolmach, Tolmacz, Tholmacz, Tholmatsch, Thalmaez, pentru ca apoi în secolul XVI sa apara sub numele de Talmesch, în mod frecvent.

Sursa: talmaciu.ro

Rezervatia Suvara Sasilor–Talmaciu

Rezervatia Suvara Sasilor–Talmaciu
La 2.96 km de centrul orasului.

Cetatea de la Talmaciu

Cetatea de la Talmaciu
La 1.98 km de centrul orasului.

Casa parohiala evanghelica din Talmaciu

Casa parohiala evanghelica din Talmaciu
La 0.64 km de centrul orasului.
Rezervatia Suvara Sasilor–Talmaciu

Șuvara Sașilor, arie protejată de interes național care corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic) este situată în sudul Transilvaniei, pe teritoriul județului Sibiu, localitatea Talmaciu.

Aria naturală se află în extremitatea sudică a județului Sibiu, pe teritoriul administrativ vestic al orașului Tălmaciu (pe malul râului Sadu), în apropierea drumului județean DJ105G, care leagă localitatea Sadu de Tălmaciu.

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate și are o suprafață de 20 ha. Aceasta este inclusă în situl de importanță comunitară Frumoasa și a fost desemnată ca rezervație naturală în scopul protejării și conservării anumitor specii din flora spontană a împrejurimii Cindrelului.

Rezervația naturală (un fost teren ce a aparținut sașilor din zonă) reprezintă o arie cu pâlcuri de mesteacăn argintiu (Betula pendula), arin (Alunus glutinosa) sau zălog și fânețe ce adăpostesc specii floristice rare; dintre care unele protejate la nivel european prin Directiva 92/43/CE (anexa I-a) din 21 mai 1992 – privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică); astfel: șuvară (Molinia caerulea), narcisă (Narcissus stellaris), gladiolă (Gladiolus imbricatus), iris (Iris sybirica), brândușelele (Crocus banaticus), gențiană (Gentiana pneumonaunthe), mărarul porcului (Peucedanum rochelianum); precum și mai multe specii de orhidee (Orchis incarnata, Orchis laxiflora, Orchis transillvanica).

Imagini si informatii: www.turism-talmaciu.ro

Rezervatia Suvara Sasilor–Talmaciu
Cetatea de la Talmaciu

Cetatea Landskrone, care era o cetate de graniţă, a fost ridicată de saşi în timpul regelui Ludovic cel Mare numit şi -Maghiarul-, (fiul lui Carol Robert de Anjou, cel bătut la Posada de Basarab Vodă), între anii 1369 şi 1370. Avea un rol strategic, ea dominând, de aici, tot ţinutul, putând fi observate toate mişcările din Ţara şi Valea Oltului, dinspre Sadu sau Sibiu.

A fost stăpânită de nobilii maghiari din Tălmaciu, care au intrat în conflict cu regele Matia Corvin, care ordonă, la 1453, ca întregul sistem de apărare să intre sub administrare săsească. La fel, castelanii din -Cuibul de nobili răzvrătiţi- (cum apar într-un document al vremii) aveau relaţii încordate şi cu abaţia cisterciană de la Cârţa şi posesiunile ei, dorind să ia din veniturile mănăstirii la care contribuiau satele româneşti din zonă. În ciuda ordinelor repetate ale regelui Matia, de a se demola cetatea, aceasta este atestată ca funcţională şi amintită în documente la 1480 şi 1520, de unde rezultă că aici, la frontieră, chiar şi deciziile regelui nu prea erau executate -întocmai şi la timp-.

Este posibil ca, totuşi, cetatea să fi rămas un punct strategic deşi, în parte, a fost demolată, urme ale acestei activităţi existând (găuri mari în zid sau bucăţi de ziduri -rupte-). Zona se pare că a fost folosită ca loc de observare, de pe vremea dacilor până spre secolul al XX-lea, conform materialului arheologic descoperit. Cetatea poate fi un punct turistic pentru cei care traversează Tălmaciul, chiar dacă drumul până la -Landskrone- este dificil de efectuat cu automobilul. Oricum, merită, deoarece panorama de care ai parte când ajungi în vârf este, fără nici o exagerare, unică.

Secretele îngropate în pământ de-a lungul istoriei sunt scoase acum la iveală de -săpătorii- conduşi de arheologul dr. Petre Beşliu Munteanu de la Muzeul Naţional Brukenthal. Într-o discuţie punctată cu -plimbări- prin cetate, am aflat că zestrea arheologică este extrem de interesantă şi valoroasă.

Anterior, au fost descoperite fragmente de ceramică dacică, dovadă că avantajele strategice ale acest loc au fost exploatate încă de pe vremea dacilor, deşi nu s-au găsit urme de construcţii din această perioadă.

Acum, arheologii au descoperit ceea ce ar fi fost locuinţa castelanului şi a celor apropiaţi, rămasă neterminată (considerată, în mod nejustificat, ca fiind -capela- cetăţii), cunoscută sub numele de -palast-, de formă dreptunghiulară (14 x 6 m). Construcţia poate fi cauza menţionării, într-un document, a faptului că cetatea nu a fost terminată, referirea făcându-se la palast, nu la zidurile de apărare.

Cetatea de la Talmaciu
Casa parohiala evanghelica din Talmaciu

Casa parohială evanghelică din Tălmaciu este înregistrată la Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului cu numărul SB-II-m-B-12569 și este un patrimoniu de interes național.

Casa parohialăc, situată în partea de nord – vest a bisericii, provine, în forma sa actuală, din anul 1718. Vechea casă parohială a ars după cum se știe în acest an. De această întâmplare amintește o placă memorială de pe latura îngustă a casei, situată în partea opusă a străzii, cu inscripţia: -Parochia igne nocturno malitioso 1718 die 26. aug. supposito incinerata extruebatur partim elecmosynis civium Cib. partim ecclesiae existentibus And.Teutsch I.R.N.S. Georg Werder C.P.ac I.G. Vette M.D. Castel P.T.Georg Belselio pastore loci anno salutis 1719 m. Iunio.-

Potrivit acestei inscripţii, casa parohială a ars l data de 26, luna august, anul 1718, fiind refăcută în anul 1719 cu sprijinul cetățenilor din Sibiu.

Casa parohială și biserica se află pe lista monumentelor protejate, de ea aparținand și un mic atriu, o curte gospodărească mai mare și o grădină mare.

Imagini si informatii: turism.talmaciu.ro

Casa parohiala evanghelica din Talmaciu