×

Acasa Moldova Maramures Muntenia si Dobrogea Banat si Crisana Transilvania Oltenia Evenimente ENGLISH
Beresti

Berești este un oraș în județul Galați, Moldova, România. Are o populație de 2.916 locuitori. Așezarea datează încă din paleolitic, pe teritoriul orașului găsindu-se urme ale locuirii din această perioadă, precum și urme ale Culturii Cucuteni. A fost desemnat oraș în anul 1968.

Din punct de vedere geologic, fundamentul zonei este de vârstă pliocen (ponțian – dacian), alcătuit din argile, argile nisipoase, nisipuri, acoperite de depozite de vârstă levantină – reprezentate prin argile, marne, nisipuri roșii și plăci de gresii. Solurile dominante sunt de tip cernoziom cu mai multe variante: cernoziomuri cambice și cernoziomuri argilo-iluviale. Pe suprafețe restrânse apar solurile cenușii și solurile brune de pădure podzolite. Fertilitatea bună a solului și relieful cu pante domoale au determinat practicarea unei agriculturi intensive.

Relieful orașului este reprezentat sub forma unor dealuri pre-montane, cu altitudini de sub 300 m, care aparțin în totalitate Podișului Covurlui. Sub aspect geomorfologic, în zona orașului Berești s-au identificat trei formațiuni de terase.

Sursa wikipedia

Beresti

Berești este un oraș în județul Galați, Moldova, România. Are o populație de 2.916 locuitori. Așezarea datează încă din paleolitic, pe teritoriul orașului găsindu-se urme ale locuirii din această perioadă, precum și urme ale Culturii Cucuteni. A fost desemnat oraș în anul 1968.

Din punct de vedere geologic, fundamentul zonei este de vârstă pliocen (ponțian – dacian), alcătuit din argile, argile nisipoase, nisipuri, acoperite de depozite de vârstă levantină – reprezentate prin argile, marne, nisipuri roșii și plăci de gresii. Solurile dominante sunt de tip cernoziom cu mai multe variante: cernoziomuri cambice și cernoziomuri argilo-iluviale. Pe suprafețe restrânse apar solurile cenușii și solurile brune de pădure podzolite. Fertilitatea bună a solului și relieful cu pante domoale au determinat practicarea unei agriculturi intensive.

Relieful orașului este reprezentat sub forma unor dealuri pre-montane, cu altitudini de sub 300 m, care aparțin în totalitate Podișului Covurlui. Sub aspect geomorfologic, în zona orașului Berești s-au identificat trei formațiuni de terase.

Sursa wikipedia